Program Müfredatı ve İçeriği

MENU

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için öğrencilerin en az 30 toplam krediyi tamamlamaları, 2.00/4.00 (CC) kümülatif ortalamayı sağlamaları ve hazırladıkları tez için başarı notu almaları gerekmektedir.

 • Pazarlamanın İlkeleri
 • Marka Yönetimi
 • Entegre Pazarlama İletişimi
 • Araştırma Yöntemleri
 • Seçmeli (bölüm dersi)

SEÇMELİ DERSLER:

 • First Idea
 • Kelime Ustalığı
 • Fikir Sunumu
 • Oyun Konseptleri
 • Dijital İmgeleme
 • Editoryel Yazım
 • Hikaye Yazımı
 • Sosyal Medya
 • Stratejik Düşünme
 • Iletişim Sosyolojisi
 • Etkileşimli Kavramsallaştırma
 • E-Ticaret
 • Reklam ve Halkla İlişkiler