Programın Amacı

MENU

Günlük konuşma dilinde basitçe “fiziki bir aktivite”yi çağrıştıran spor terimi, günümüz refah toplumlarında çok boyutlu sosyo-ekonomik bir nitelik arz etmektedir.

Sektörel bazda spor;

  • Kamu,
  • Ticari,
  • Gönüllü/kar amacı gütmeyen şeklinde nitelendirilen bölümlerden oluşur.

Ekonomik açıdan ele alındığında spor endüstrisi, performans (spor aktiviteleri), somut ürünler (spor malzemeleri, giysileri, tesisleri vs.) ve pazarlama (spor ürünlerinin direkt olarak veya spor dışı ürünlerin spor aracılığıyla pazarlanması) alt bölümlerini içermektedir.

Sporun, akademik disiplinlerden (koruyucu) sağlık, ekonomi, politika, sosyoloji, psikoloji, estetik (güzel sanatlar), mimari ve hukuk disiplinleriyle birlikteliği köklü olup, spor bu disiplinlerden beslenmekte ve onları beslemektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları sporun çok boyutlu özelliği gözetilerek hazırlanmıştır. Tezli Yüksek Lisans Programı gelecekte akademik kariyer yapmak isteyenler için uygunken, Tezsiz Yüksek Lisans Programı iş hayatına atılmak isteyenler veya halihazırda spor sektöründe çalışanlar için daha uygun bir programdır.

Bu programlar;

  • Mesleğe ilk giriş yapacak olanlara temel yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum) kazandırmak,
  • Halen spor veya sporla ilişkili bir sektörde pozisyon işgal etmekte olanların kariyerlerinde ilerlemelerine katkıda bulunmak,
  • Temel eğitimini ekonomi, sosyoloji, psikoloji, beslenme, mimarlık, turizm gibi farklı bir alanda yaparak lisans derecesi almış adayların özel bir alanda kariyer yapmalarına fırsat sunmak özelliğine sahiptir.

Spor Yönetimi Yüksek Lisans Programları, doğrudan performansa yönelik hizmet üreten spor federasyonları, spor kulüpleri, merkezi ve yerel yönetimlerin spor departmanları, fitness salonları, stüdyolar, okullar, turistik merkezler ve otellerin sağlık birimlerinde çalışan veya çalışmak isteyenler için uygundur. Bunun yanı sıra spor aktivitelerini veya spor ürünlerini bir pazarlama aracı olarak kullanan, iletişim aracı üreticilerinden gıda sektörüne kadar çeşitli sektörlerde yer alan şirketlerin pazarlama departmanlarında çalışanlar veya çalışmak isteyenler için de son derece uygundur.