Bankacılık

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Bankacılık
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Turgay Münyas

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Ülkemizde bankacılık, hızla büyüyen ve uluslararası piyasalar ile entegrasyonda öncü bir sektör konumundadır. Bu nedenle son yıllarda ülke genelinde bankaların; bireylere, şirketlere ve özellikle reel kesime, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik hizmetlerinin genişlemesi, mortgage sisteminin devreye girmesiyle kredi ve finansal ürün portföylerinin çeşitlendirilmesi yönündeki eğilimlerinin giderek arttığı görülmektedir. Bu gelişme bir yandan nitelikli işgücüne olan talebi artırırken diğer yandan halen sektörde çalışanların mesleki becerilerini sürekli olarak geliştirme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Bankacılık sektöründe halen çalışan meslek mensupları mesleki tecrübelerine katkı sağlamak ve sektördeki yeni gelişmelere daha hızlı uyum sağlamak amacıyla kişisel gelişimlerine büyük önem vermektedir. Diğer taraftan bankacılık sektöründe kariyer fırsatı arayan yeni adaylar rekabetin yoğun olduğu bu alanda mesleki altyapıyı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bankacılık Programımız, program sektörde çalışan ve iş deneyimini akademik kariyer ile geliştirmek isteyen adaylara ve yeni mezunlara önemli bir fırsatlar sunmaktadır.

Bankacılık Yüksek Lisans Programımızın amacı; bankacılık sektöründe çalışan ya da sektörde çalışmak isteyen adaylara bankacılık alanındaki temel mesleki bilgileri vermek, risk yönetimi, fon yönetimi ve portföy yönetimi alanlarında mesleki tecrübelerini geliştirmek ve müşteri ilişkileri yönetiminde beceri kazandırmaktır.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur

Programın Müfredatı

 • BANK 511 Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık Bilgileri
 • BANK 513 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • BANK 515 Bankacılıkta Organizasyon Yönetimi ve Yönetişim Teknikleri
 • BANK 517 Risk Yönetimi
 • BANK 521 Bankalarda Aktif – Pasif Yönetimi
 • BANK 523 Mali Analiz Yöntemleri ve Kredilendirme Teknikleri
 • BANK 525 Bankacılık Hukuku
 • BANK 527 Banka Muhasebesi
 • BANK 531 Bankalarda Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • BANK 533 Uluslararası Finansman Teknikleri
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve / veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor

Öğrencilerimiz Anlatıyor

Program Tanıtım Toplantımız