Bankacılık

MENU
Bankacılık

Bankacılık ağırlıklı finansman sistemini bir büyüme modeli olarak tercih eden ülkemizde bankacılık sektörü, 19. Yüzyıla kadar uzanan köklü bir sisteme sahiptir. Bankacılık Yüksek Lisans Programı’nın amacı; bankacılık ve finans piyasaları hakkında bilgi sahibi, bankacılığın temel işlevlerini bilen, müşteri ilişkileri yönetiminde beceri kazanmış, sektörde yoğunluklu olarak kullanılan bilgisayar uygulamalarını kullanabilen nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bankacılık alanındaki gelişmeleri güncel işlev ve kurallarıyla öğretmeyi hedefleyen eğitim programımız, seçkin ve uygulamacı eğitim kadrosuyla ve program içeriği ile de ihtiyaç duyulan meslek elemanı talebine cevap vermekte, mezunlarımız sektör firmalarının öncelikli eleman kriterlerine uygun olarak eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Bu doğrultuda piyasada aranan nitelikleri kazandırmak amacıyla oluşturulan akademik programda gerekli mesleki bilgiler kazandırılmaya çalışılırken, diğer yandan öğrencilerin ileri düzeyde öğrenimine devam edebilmesinin alt yapısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Programımızdan mezun olan öğrenciler; reel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin muhasebe ve finans bölümlerinde, bağımsız denetim ve danışmanlık şirketlerinde, mali müşavirlik bürolarında, finans sektöründe yer alan bankalarda, leasing ve factoring şirketlerinde, borsalarda, sermaye piyasası aracı kuruluşlarında, bu kuruluşların gerek muhasebe ve iç denetim bölümlerinde gerekse operasyon bölümlerinde kariyer yapabilmektedirler.