Geoteknik Mühendisliği

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Geoteknik Mühendisliği
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Saeıd Zardarı

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

İstanbul OKAN Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından sunulan Geoteknik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, eğitimini lisans düzeyinde tamamlamış Mühendislerin Geoteknik Mühendisliği alanında uzmanlaşmasını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Programımız Türkiye’de yapı endüstrisindeki yetkin geoteknik mühendisi açığını kapatmaya katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • CE502Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Metodolojisi
 • CE565Zemin Özellikleri ve Deneysel Zemin Mekaniği
 • CE581Derin Temeller ve Dayanma Yapıları
 • CE588Zeminlerin İyileştirilmesi
 • CE577Ulaştırmanın Çevresel Etkileri
 • CE583Heyelan Mühendisliği
 • CE584Otopark Planlaması ve Yönetimi
 • CE556Özel Betonlar ve Çimento Esaslı Kompozitler
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

Yalnızca Programın Yapısı başlığında belirtilen Mühendislik alanlarından Lisans Diploması almış öğrenciler kabul edilebilir. Başvuracak adaylar ALES sınavından en az (Sayısal) 55 puan almış olmalıdır.

 • Not Çizelgesi (transkript),
 • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Sureti,
 • İkametgah Belgesi,
 • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi,
 • Sabıka Kaydı,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu