Program Amacı

MENU

Türkiye’de girişimcilik heyecanı yüksek ise de pek çok girişim kısa sürede başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Başarısızlığın temel nedeni, bir iş fikrini bulan girişimcinin bu fikrin başarılı bir işe dönüştürülmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmamasıdır. Önerilen programın amacı bu bilgi ve becerilerin yüksek lisans düzeyinde vermektir.

Söz konusu önerilen programa aşağıdaki iki kaynaktan öğrenci alınması öngörülmektedir:

  • Halen çalışmakta olan ama kendi işini kurmak isteyenler
  • Hiç iş deneyimi olmayan ve kendi işini kurarak iş hayatına katılmak isteyenler