Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar yüksek lisans programına başvuru koşulları aşağıdaki gibidir;

 • En az 2.00 ağırlıklı not ortalamasıyla lisans mezunu olmak (Alan dışından başvuran adaylar bilimsel hazırlık kapsamında ek 2 ders alırlar.)
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 puan almış olmak, (Tezsiz programa başvurularda ALES puanı aranmaz.)
 • Sosyoloji Anabilim Dalı’nın yapacağı mülakat ve bilim sınavında başarılı olmak.

Adaylar; mezuniyet ağırlıklı not ortalaması, ALES puanı ve İstanbul Okan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir kurulun yapacağı mülakat ve bilim sınavı sonuçlarına göre değerlendirilir. Başvurular değerlendirilirken lisansta alınan kümülatif ortalama yüzde 25, ALES puanı yüzde 50; bilim sınavı ve mülakatta alınan puanın ortalaması yüzde 25 etkili olacaktır. Değerlendirme sonucunda adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve sıralamanın en üstündeki ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir.

Başvuru belgeleri

 • Başvuru Formu
 • ALES belgesi (onaylı fotokopisi de olabilir)
 • 4 yıllık Lisans Diploması fotokopisi
 • Lisans Not Dökümü (Transkript)
 • 3 Adet fotoğraf
 • Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı
 • İkametgah Belgesi
 • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi
 • Sabıka Kaydı