Programın Amacı

MENU

Günümüz koşullarında insan kaynakları yönetimi alanında çalışan/çalışacak kişiler, devam eden iş yaşamları yanında alanla ilgili gerekli bilimsel bilgi ve yöntemleri bilmeye, bunları karşılaştıkları durum ve sorunlarda kullanmaya ve gelişmeleri takip etmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bir eğitimin başarısı, öğrenilenlerin ne kadar hayata aktarıldığı ile ilgilidir. Bu yüzden eğitim içeriğinin mümkün olduğu kadar uygulamaya yönelik ve kullanılabilir olması önemlidir. Bu programın amacı, bilimsel bilgi ve yöntemleri bilen, bunları uygulamaya aktarabilen, bildiklerini karşılaştıkları sorunları çözmede kullanabilen ve gelişmeleri takip edebilen insan kaynakları yönetimi çalışanlarını ve yöneticilerini yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır. Ayrıca program içeriğinin uygulamaya ve uygulamada karşılaşılacak durumlara yönelik olması amaçlanarak, eğitim sayesinde öğrenilenlerin pratiklere aktarılması mümkün olabilmektedir.