Bilişim Sistemleri (İngilizce)

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Bilişim Sistemleri
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: İngilizce
Program Başkanı: Dr. Feridun Özçakır

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Bilişim Sistemleri, teknolojik gelişmelere paralel olarak tüm alanlarda giderek artan yoğunlukta talep görmektedir. Sektördeki boşluğu doldurmak için yetiştirilecek kalifiye iş gücünün yanı sıra, bu alanda rekabet edebilecek bilgi birikimine sahip araştırmacı - uygulamacı akademik personele de yoğun ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı’nın güncel teori ve uygulamaları temel alan ders programı; analitik düşünme ve problem çözme becerisini kazanmış, güncel donanım ve yazılım teknolojilerini kullanarak yeni sistemler geliştirebilecek, yönetim felsefelerinin ve iş süreçlerinin Bilişim Sistemleriyle destekleneceği etkin çözümler üretebilecek, mevcut çözümleri iyileştirebilecek, iletişim gücü yüksek, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel bireyler yetiştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda hedeflenen, kendisini sürekli geliştirebilen, toplumun ve sektörün sorunlarına yapıcı çözümler üretebilen bilişimciler yetiştirmek, bu alanda çalışmakta olan bireylerin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Programın İçeriği

Tezli Yüksek Lisans Programında en az 7 ders (toplam 21 kredi) ve seminer dersi ile Yüksek Lisans Tezinin alınması ve başarılması zorunludur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programında en az 10 ders (toplam 30 kredi) ve Bitirme Projesinin alınması ve başarılması zorunludur.

Programın Müfredatı

 • EBIS503 Algorithm Design and Programming
 • EBIS506 Object Oriented Programming
 • EBIS515 System Analysis
 • EBIS517 Data Mining
 • EBIS518 Project Management
 • EBIS531 Science Research Methods
 • EBIS508 Database Management
 • EBIS510 Internet Programming
 • EBIS526 Management Organization
 • EBIS519 Management Information Systems
 • EBIS533 IOS Mobile Programming
 • EBIS534 ANDROID Mobile Programming
 • EBIS504 Data Structures
 • EBIS529 Enterpise Resource Planning (ERP)
 • EBIS520 Decision Support Systems
 • EBIS509 Network Security
 • EBIS530 Customer Relations Management (CRM)
 • Graduation Project/ Master Thesis

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece Tezli Program)
 • İngilizce yabancı dil belgesi (55 veya eşdeğeri bir not almış olmak – Sadece İngilizce Program)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu