Sınav Bilgileri

MENU

Adayın başvuruları üzerinden yapılacak ön değerlendirme sonucu belirlenen kriterlere uygun görülen tüm adaylar bilim sınavına girmeye hak kazanacaktır.

Bilim sınavı, adayların lisans düzeyindeki temel bilgilere hakimiyetini ve bu temel bilgileri sistematik biçimde aktarabilme becerilerini değerlendirmeyi amaçlayan bir sınav olacaktır. Bu sınavda başarılı olabilmeleri için adaylara, psikoloji lisans eğitimin temel dersleri arasında olan Psikopatoloji, Klinik Psikoloji, Kişilik Kuramları, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Etik ve Araştırma Yöntemleri konularına hâkim olacak biçimde bir çalışma ve hazırlık yapmaları önerilir. Bilim sınavında yeterli başarıyı gösteren belli sayıdaki adaylar mülakat sınavına girmeye hak kazanacaktır.

Klinik Psikoloji alanındaki öğretim üyeleri tarafından yapılacak mülakatta, adayların klinisyen olmaya uygunluğu, akademik ilgi alanları ve amaçları değerlendirilecektir.

Mülakatların tamamlanmasının ardından, programa girmeye hak kazanan asil ve yedek listeler Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Asil listelerin kayıt olması için bir süre verilecektir. Bu sürede kayıt olmaya gelmeyen asil listedeki öğrencilerin hakkı yedek listedeki öğrencilere geçecektir.