Sağlık Yönetimi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Sağlık yönetimi
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Prof. Dr. Mithat Kıyak

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Sağlık sektöründe çalışan ya da çalışmayı düşünen yönetici adayları için sağlık politikaları, yönetim organizasyon, sağlık ekonomisi, biyoistatistik, toplam kalite, finansal yönetim, sağlık pazarlaması, sağlık hukuku ve mevzuatı, epidemiyoloji, insan kaynakları, stratejik yönetim, reklam ve halkla ilişkiler gibi hastane yöneticiliğinin önemli kavramlarını uygulamaya aktaran bir eğitimdir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • SAY502 Sağlık Hukuku
 • SAY503 Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu
 • SAY505 Sağlık Ekonomisi
 • SAY508 Seminer
 • SAY512 Biyoistatistik ve Karar Verme
 • SAY504 Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
 • SAY507 Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim
 • SAY551 Epidemiyoloji
 • SAY532 Sağlık Politikaları
 • SAY553 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
 • SAY554 Sağlık Kurumları için Finansman
 • SAY555 Sağlık Bilişimi (Medikal Enformatik)
 • SAY562 Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış
 • SAY563 Sağlık Eğitimi
 • SAY564 Sağlık Hizmetlerinde Güncel ve Örnek Konular
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan (Eşit Ağırlık) almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu