Pazarlama (İngilizce)

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Pazarlama
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: İngilizce
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yonca Tunç

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Programın Amacı

Bu programın amacı, sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip satış ve pazarlama konusunda uzman yöneticiler yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır.

İngilizce program olması nedeniyle yurt dışından gelecek öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına katıldıklarında kendi ülkelerinde gerek sosyal gerekse iş hayatlarında hem üniversitemizin hem de şehir ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmalarını sağlayacaktır. Buna ek olarak yabancı öğrencilerin de Türkçe öğrenmesine ve Türk kültürünü tanımalarına aracı olmak, üniversite öğretim üyelerimizin yurt dışından proje alma potansiyelini, uluslararası dergilerde yapılacak yayın sayısını ve diğer ülkelerdeki akademik çevreyle iletişim olanaklarını arttırmayı sağlayacaktır.

Kendi vatandaşlarımız olan öğrencilerimiz ise mezuniyet sonrası aldıkları İngilizce ve dünya standartlarındaki eğitimleri sayesinde, pazarlama ve satış alanında ülkemizin rekabetçiliğine katkıda bulunacak çalışmalarda bulunabileceklerdir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • E-PMBA 510 Sales and Sales Team Manengement
 • E-PMBA 513 Marketing Management
 • E-PMBA 525 Statistical Analysis Decision Making
 • E-PMBA 551 Advertising Management
 • E-PMBA 575 Dijital Marketing
 • E-PMBA 527 Customer Relationship Manengement
 • E-PMBA 541 Marketing Research
 • SBE-506 SEMINAR
 • E-PMBA 549 Culture Consumption and Marketing
 • E-PMBA 555 Quantitative Marketing Models
 • E-PMBA 515 Management and Organization
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • ÖSYM tarafından uygulanan İngilizce yabancı dil sınavlarından (YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL) birinden 100 puan üzerinden en az 55 puan almış olmak
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL, en az 55)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu