Muhasebe ve Denetim (Uzaktan Eğitim)

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezsiz – Uzaktan Eğitim
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Doç. Dr. Hüseyin Mert

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Bu programın amacı, denetim sektörü için sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip yöneticiler yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır. Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı, güncel teori ve uygulamaları temel alan ders programıyla ve bu programda ders verecek uzman öğretim kadrosuyla söz konusu amaca ulaşmaya çalışacaktır.

Ders programı, denetim sektörüne etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel yöneticiler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Programa devam eden öğrenciler, ilk iki yarıyılda ekonomi, finans ve muhasebe dallarında alan dersleri alacaktır. Programın üçüncü yarıyılında açılacak tüm dersler seçimliktir.

Programın İçeriği

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • MMBA 511 İşletme Ekonomisi
 • MMBA 517 Finansal Yönetim
 • MMBA 527 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
 • MMBA 523 Denetim Uygulamaları
 • MMBA 567 Uluslararası Denetim Standartları
 • MMBA 563 İleri Düzey Muhasebe ve Finansal Raporlama
 • MMBA 553 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
 • Seçmeli Ders 1
 • Seçmeli Ders 2
 • Seçmeli Ders 3
 • Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu