Gastronomi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Gastronomi Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe - İngilizce
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İlkay Gök

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Gastronomi; yemeği temel olarak ele alan, doğa ve beşeri bilimleri kapsayan bir bilim dalıdır. Yenilebilir tüm maddelerin, hijyenik ve sağlıklı olan ama bununla birlikte her zaman bazen sağlıklı olmasından önce azami damak ve göz zevkini amaçlayarak sofraya, yenmeye hazır hale getirilmesine kadar olan süreç gastronominin çalışma konusudur.

Günümüz toplumlarında var olan gastronomiyi anlamak için geçmişte yaşayan medeniyetleri, yaşam şekillerini, bölgenin coğrafik özelliklerini, meydana gelen savaş, açlık kıtlık gibi tüm tarihi olayları, toplumlar arası iletişimi, ticareti, toplumun dini inançlarını, yönetim şekillerini, sanatını, ekonomik gücünü ve yemeği hazırlarken kullanılan gıdaların kimyasal-fiziksel özelliklerini, yemek pişirme tekniklerini, sanatı, servis ve sunum tekniklerini, teknolojik gelişmeleri, genel sağlık bilgisini çok iyi bilmek gerekir. Çünkü gastronominin oluşumu bütünüyle bunların etkisi altındadır.

Gastronominin işlevi; temel ilkelere dayanarak, yiyecek haline dönüştürülebilecek her şeyi arayan, sağlayan ve hazırlayan herkese rehberlik sağlamaktır. Gastronomi; yemeğini hazırlamasında mesleği ne olursa olsun insanın arkasındaki gerçek motivasyon gücüdür.

Gastronomi, hijyenik, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak; yemek düzeni ve sistemi anlamına da gelir. Kısaca gastronomi yeme-içme bilimi ve sanatıdır şeklinde tanımlanabilir ama tam anlamıyla gastronomi; insanın beslenmesiyle ilgili olan her şeyin sistematik olarak incelenmesidir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • GST 501 Gastronomi Bilimi
 • GST 503 Gastronomi Tarihi Araştırmaları
 • GST 505 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
 • GST 507 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • GST 502 Gastronomide Duyusal Analiz
 • GST 504 Kültür ve Sanatta Gastronomi
 • GST 533 Sektörel Seminerler
 • Seçmeli Ders I
 • Seçmeli Ders II
 • Seçmeli Ders III* - Tezsiz Program
 • Seçmeli Ders IV* - Tezsiz Program
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu