Gastronomi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Gastronomi Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe - İngilizce
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İlkay Gök

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Gastronomi; yemeği temel olarak ele alan, doğa ve beşeri bilimleri kapsayan bir bilim dalıdır. Yenilebilir tüm maddelerin, hijyenik ve sağlıklı olan ama bununla birlikte her zaman bazen sağlıklı olmasından önce azami damak ve göz zevkini amaçlayarak sofraya, yenmeye hazır hale getirilmesine kadar olan süreç gastronominin çalışma konusudur.

Günümüz toplumlarında var olan gastronomiyi anlamak için geçmişte yaşayan medeniyetleri, yaşam şekillerini, bölgenin coğrafik özelliklerini, meydana gelen savaş, açlık kıtlık gibi tüm tarihi olayları, toplumlar arası iletişimi, ticareti, toplumun dini inançlarını, yönetim şekillerini, sanatını, ekonomik gücünü ve yemeği hazırlarken kullanılan gıdaların kimyasal-fiziksel özelliklerini, yemek pişirme tekniklerini, sanatı, servis ve sunum tekniklerini, teknolojik gelişmeleri, genel sağlık bilgisini çok iyi bilmek gerekir. Çünkü gastronominin oluşumu bütünüyle bunların etkisi altındadır.

Gastronominin işlevi; temel ilkelere dayanarak, yiyecek haline dönüştürülebilecek her şeyi arayan, sağlayan ve hazırlayan herkese rehberlik sağlamaktır. Gastronomi; yemeğini hazırlamasında mesleği ne olursa olsun insanın arkasındaki gerçek motivasyon gücüdür.

Gastronomi, hijyenik, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak; yemek düzeni ve sistemi anlamına da gelir. Kısaca gastronomi yeme-içme bilimi ve sanatıdır şeklinde tanımlanabilir ama tam anlamıyla gastronomi; insanın beslenmesiyle ilgili olan her şeyin sistematik olarak incelenmesidir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • GST 501 Gastronomi Bilimi
 • GST 503 Gastronomi Tarihi Araştırmaları
 • GST 505 Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Bilişim Sistemleri
 • GST 507 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • GST 502 Gastronomide Duyusal Analiz
 • GST 504 Kültür ve Sanatta Gastronomi
 • GST 533 Sektörel Seminerler
 • Seçmeli Ders I
 • Seçmeli Ders II
 • Seçmeli Ders III* - Tezsiz Program
 • Seçmeli Ders IV* - Tezsiz Program
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-Sözel en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor

Öğrencilerimiz Anlatıyor


Mesut TOKUYUCU - Gastronomi Yüksek Lisans Programı
Akademik ve profesyonel gelişimim için Gastronomi bölümü yüksek lisans yapmak istediğimde, mesleğimle ilgili güncel bilgiler öğrenebileceğim bir program aradığımda İstanbul Okan Üniversitesi’nden başka bir alternatif bulamadım. Akademik kadroları güçlüydü teorik bilgiyi pratik bilgi ile çok iyi harmanlıyordu. Bunu iş hayatına yansıtan programları vardı. Aldığım eğitimin işimde çok faydasını görüyorum. İlgilenen meslektaşlarıma tavsiye ederim.


Merve SÖĞÜT - Gastronomi Yüksek Lisans Programı
Lisans eğitimimden sonra Okan’da yüksek lisans yapmaya başladım. İlk yılı başarıyla tamamladım ve şu anda tez dönemine geçmiş bulunmaktayım. Bölüm başkanımız İlkay Gök başta olmak üzere bölümdeki hocalarımız çok değerli ve mesleklerinde donanımlılar. Hem teorik anlamda hem de uygulama alanında birçok kazanım elde ettim. Lisans eğitimimi de üniversiteniz de tamamlamak isterdim. Alanda donanım kazanmak isteyenlere tavsiye ederim.


Eda Dartepe UZ - Gastronomi Yüksek Lisans Programı
Eğitimimi ilerletmek amacıyla Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünde yüksek lisansa başladım. Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İlkay Gök hocamdan ders alacak olmam da bu kararı vermemde çok etkili oldu. Çünkü İlkay Hocanın bu alanda en iyi isimlerden biri olması tezim konusunda bana çok şey katacaktı. Şu an tezimi ürün geliştirme üzerine yapıyoruz. Yenilebilir şeker hamuru üzerine daha gelişmiş daha esnek kalabilen bir ürün geliştirdik. Yeni geliştirdiğimiz ürünle Lüksemburg'da bir pastacılık yarışmasına katıldım ve üçüncü olarak bronz madalya aldım. Gelişmek ve ilerlemek isteyen herkese tavsiye ederim.