Program Başkanının Mesajı

MENU

Tüm mühendislik dallarının temeli ve kökeni olan inşaat mühendisliği, insanlık tarihi var oldukça var olmaya devam edecek ve kendi kendini güncelleyecek bir alandır. Bu alandan mezun mühendislerin yanı sıra, harita mühendisliği, çevre mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği başta olmak üzere ilgili tüm mühendislik dalları ile mimarlık ve şehir ve bölge planlama alanlarında yetkinlikleri bulunan adaylar, bölüm öğretim üyelerimizce gerçekleştirilen mülakatlarla değerlendirilmekte ve adaylarımızın çalışmak istedikleri alana özgü bir yol haritası belirlenmektedir. Programımıza katılan ve gerçekleştirdikleri tez çalışması sonucunda başarı ile mezun olan öğrenciler, sektörde ve akademide değerlerini ve önemlerini katlamaktadır.