Programın Yapısı

MENU

Yüksek Lisans Programı’nda en az 7 ders ve ilave olarak 1 Seminer dersi (toplam 21 kredi) alınması ve başarılması zorunludur. Öğrenci, müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamladıktan sonra tez danışmanı ataması yapılır. Programın tamamlanması için, alınması gereken derslerin ve tez çalışmasıyla ilgili aşamaların, 'İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun olarak başarıyla tamamlanması gerekir. Yüksek Lisans Tezi ve Proje çalışmaları, gerekli aşamaları başarıyla geçmiş olan öğrencilerin, ilgi duydukları ve bilimsel araştırma yapmak istedikleri alanlar da dikkate alınarak danışmanları ile görüşmelerinin ardından belirlenir ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından atanan danışman gözetiminde yürütülür.