Programın Amacı

MENU

Günümüz koşullarında rekabet ortamında ayakta kalabilmek için satış ve pazarlama konusunda yetenekli ve bilgili yöneticilere ihtiyaç bulunmaktadır. Üstelik yeni işe alımlar açısından bakıldığında birçok yönetici satış ve pazarlama kavramını önemsemekte ve bu konuda uzman kişilerle çalışmak istemektedir. Programımıza katılan adaylar kendi işleri esnasında karşı karşıya kaldıkları satış ve pazarlama ortamının dinamikleri arasında konuyla bilimsel gelişmeleri takip ederek, uygulamada yaşadıkları konuların teorik boyutlarını öğrenmekte ve bu deneyimleriyle konuyla ilgili problemleri çözebilmektedir. Bu programın amacı, sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip satış ve pazarlama konsunda uzman yöneticiler yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır.