Programın Amacı

MENU

Moda Tasarımı Yüksek Lisans programı, sanat ve uzmanlık açısından konusunda uluslararası standartlarda yetkinleşme becerisini geliştirmeyi ve araştırmacılar kazandırmayı amaçlar.