Programın Yapısı

MENU

Sağlıkta Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 30 kredilik ders ve kredisiz bitirme projesinden oluşur. Sağlıkta Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, 24 kredilik ders ve kredisiz mezuniyet tezinden oluşur.