İnşaat Mühendisliği

MENU

Program Künyesi

Program Adı: İnşaat Mühendisliği
Program Türü: Tezli
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Selim Dündar

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, İnşaat Mühendisleri başta olmak üzere ilgili diğer mühendislik dalları ile Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama gibi ilgili bölüm mezunlarının başvurabileceği bir programdır. Mülakat sonucu programa kabul edilen öğrenciler, yüksek lisans eğitiminde uzmanlaşacağı anabilim dalında görev yapmakta olan öğretim üyesi ile ders programlarını ve araştırma konularını belirlemektedir. Tüm mühendislik dallarının temeli olan İnşaat Mühendisliğinin farklı anabilim dallarından birinde gerçekleştirecekleri tez çalışması ile öğrenciler, bu alanda önemli bir deneyim ve yetkinlik kazanacaktır.

İstanbul OKAN Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından sunulan Yüksek Lisans Programı, eğitimini lisans düzeyinde tamamlamış Mühendislerin seçecekleri özel konularda uzmanlaşmasını sağlamak üzere oluşturulmuştur.

Programın İçeriği

Tezli Program toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • CE502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Metodolojisi
 • CE500 Seminer
 • CE552 İleri Yapı Malzemeleri Teknolojisi
 • CE553 Betonun Boyutsal Kararlılığı
 • CE555 İleri Beton Teknolojisi
 • CE556 Özel Betonlar ve Çimento Esaslı Kompozitler
 • CE557 Çimento ve Beton Mikroyapısı
 • CE561 Toprak dolgu Barajların Geoteknik Dizaynına Giriş
 • CE563 Zemin İyileştirme Yöntemleri
 • CE564 Yüzeysel ve Derin Temeller
 • CE565 Zemin Özellikleri ve Deneysel Zemin Mekaniği
 • CE583 Heyelan Mühendisliği
 • CE584 Otopark Planlaması ve Yönetimi
 • CE569 Zemin Kaya Özelliklerinin Laboratuvarda Ölçümü
 • CE571 Ulaştırma Planlaması ve Modelleme
 • Tez


Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

style="text-align: center;">Ön Başvuru Formu