Programın Amacı

MENU

Psikoloji Yüksek Lisans Programı ile eğitim, birey-aile-toplum düzeyinde ruh sağlığını koruma ve geliştirme, iyileştirme, rehabilitasyon hizmetlerini verebilmek için ileri düzey bilgi ve beceriyle donanmış eğitici, araştırmacı ve bilgi üretici, uygulayıcı uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Mezun olan öğrencilerimizin, iç görü sahibi, kendilerini gözlemlemeye, tanımaya ve anlamaya devam eden, mesleki bilgi ve yetkinliklerini hayatları boyunca geliştirmeyi sorumluluk alan, alandaki bilimsel gelişmeleri takip ederek bilgi ve becerilerini her daim yenileyen ve etik değerlere bağlı olarak mesleki sorumluluklarını yerine getiren mezunlar olmaları programın temel amacıdır.

Program çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik gibi çeşitli gelişimsel dönemlere odaklanmakta, önleme ve koruma programlarının geliştirilmesi için donanım sağlamaktadır. Dersler, öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamaya yöneliktir:

  1. İnsanın yaşam boyu fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal ve kişilik gelişimi sırasında geçtiği aşamalar alanında bilgilenme,
  2. Gelişimsel psikopatoloji ve gelişimsel gecikmeler konularında bilgi sahibi olma,
  3. Gelişimsel süreçleri değerlendirmeye yönelik psikolojik ölçekleri öğrenme,
  4. Psikolojik olguları toplumsal, kültürel ve ilişkisel bağlamında değerlendirebilme yetisi kazanma,
  5. Çocuk, ergen ve yaşlılara sunulan kurumsal hizmetleri değerlendirebilme ve gereksinme analizi yapabilme,
  6. Bireylere, ailelere ve kurumlara yönelik olarak güçlendirici ve koruyucu programlar geliştirebilme,
  7. Dezavantajlı grupları desteklemeye yönelik olarak toplumsal farkındalık yaratma; profesyonel kişi ve kurumlarla çalışabilme ve bağımsız projeler üretebilme,
  8. Psikoloji alanlarında yapılan araştırmaları inceleme ve eleştirebilme yetisi ile bu alanlarda bağımsız bir araştırma yapabilme.