MENU

Psikoloji Yüksek Lisans Programı Programında, gelişim psikolojisi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış, mesleksel etik ilkelere bağlı, araştırma yöntem ve uygulamalarına egemen psikologlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik gibi çeşitli gelişimsel dönemlere odaklanmakta, önleme ve koruma programlarının geliştirilmesi için donanım sağlamaktadır. Dersler, öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamaya yöneliktir:

  1. İnsanın yaşam boyu fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal ve kişilik gelişimi sırasında geçtiği aşamalar alanında bilgilenme,
  2. Gelişimsel psikopatoloji ve gelişimsel gecikmeler konularında bilgi sahibi olma,
  3. Gelişimsel süreçleri değerlendirmeye yönelik psikolojik ölçekleri öğrenme,
  4. Psikolojik olguları toplumsal, kültürel ve ilişkisel bağlamında değerlendirebilme yetisi kazanma,
  5. Çocuk, ergen ve yaşlılara sunulan kurumsal hizmetleri değerlendirebilme ve gereksinme analizi yapabilme,
  6. Bireylere, ailelere ve kurumlara yönelik olarak güçlendirici ve koruyucu programlar geliştirebilme,
  7. Dezavantajlı grupları desteklemeye yönelik olarak toplumsal farkındalık yaratma; profesyonel kişi ve kurumlarla çalışabilme ve bağımsız projeler üretebilme,
  8. Psikoloji alanlarında yapılan araştırmaları inceleme ve eleştirebilme yetisi ile bu alanlarda bağımsız bir araştırma yapabilme.