Programın Yapısı

MENU

Programın süresi 3 dönemdir. 10 dersten oluşan programda; 7 zorunlu ve 3 seçmeli ders bulunmaktadır. 7 zengin seçimlik dersler arasından öğrenci amaçlarına göre 3 seçimlik dersi belirleyebilir. Bahar yarıyılında mali piyasaların işleyişi, temel bankacılık, hukuk ve muhasebe gibi temel dersler okutulmakta, yaz döneminde ise ağırlıklı olarak mali analiz, risk yönetimi, fon yönetimi gibi derslerle bankacılık formasyonu kazandırılmaya çalışılmaktadır. Programın güz döneminde ise aktif pasif yönetimi dersi zorunlu olmakla birlikte öğrencinin ilgi alanına yönelik 3 seçimlik dersten ve projeden oluşmaktadır. Böylelikle bir yandan mesleki formasyonun kazandırılmaya çalışılırken öte yandan öğrencinin tercihi doğrultusunda daha ileri düzeyde öğrenimine devam edebilmesinin alt yapısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Programda yer alan dersler bankacılık ve finans sektöründe uzun yıllarda çalışmış, bilgi ve tecrübeye sahip profesyonellerden ve alanında uzman öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir.