Sinema Televizyon

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Sinema ve Televizyon
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Murat Tırpan

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Sinema Televizyon Yüksek Lisans Programı, sinema, televizyon, yayın, yapım ve reklamcılık alanlarında hem kuramsal bilgiyi işleyebilen araştırmacı hem de teknik bilgi ile donatılmış uygulamacı sinemacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program sinema ve televizyon pratiğinin büyük ölçüde değiştiği bu alanda ortaya konulan geleneksel ve modern pratikleri, kuramsal ve tarihi yaklaşımları akademik düzeyde öğreterek öğrencilerin tüm bu birikimi kullanabilir ve işleyebilir hale gelmesini sağlar. Öğrencilerimiz, kuramsal çalışmaların yanında sayısal teknoloji ve geniş alt yapı olanaklarımız sayesinde uygulamalar yaparak bireysel tasarımlarını yaşama geçirebilmekte ve sanatsal düzeyde yaratıcılıklarını ortaya koyabilmektedir.

Ayrıca programımız öğrencilerin yüksek lisans eğitiminin getirdiği azami teorik ve akademik donanıma sahip olmasını amaçlar. Böylelikle akademik niteliğin ön planda olduğu doktora eğitimi ve akademik kariyer için de öğrencilerin hazır olması sağlanır.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 33 kredilik ders yükü (11 ders)ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 33 kredilik ders yükü (11 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • SIN531Film Yönetimi 1
 • SIN539Psikanalitik Film Eleştirisi ve Uygulamaları 1
 • SIN533Temel Araştırma Yöntemleri
 • SIN535Film Eleştirisi ve Sinema Yazarlığı 1
 • SIN537Belgesel Sinemada Öyküleme
 • SIN532Film Yönetimi 2
 • SIN540Psikanalitik Film Eleştirisi ve Uygulamaları 2
 • SIN534Sinema ve Edebiyat
 • SIN538Seminer (Auteur Sineması)
 • SIN536Film Eleştirisi ve Sinema Yazarlığı 2
 • SIN541Kültürel Çalışmalar ve Sinema 1
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu