Programın Amacı

MENU

Hızla değişen ve gelişen dünyada çağdaş üniversal anlayışa göre, bilimin yanında kültür ve sanat alanında eğitim yapan programların giderek daha çok yer aldığı ve disiplinlerarası ilişkilerin öne çıktığı görülmektedir.

Programın amacı, bireyin müziğin her alanında bakış açısını, kökten kopmadan geleceğe doğru değiştirecek, geliştirecek, bilinçli, kültürlü ve temsil ettiği müziğin ulusal kimliğini dünya ile bütünleştirebilecek araştırmacı icracılar ve teorisyenler yetiştirmektir.