Programın Yapısı

MENU

Program iki farklı alternatifle sunulacaktır; tezsiz program ve tezli program. Tezsiz program en az 3, tezli program en az 4 dönemde tamamlanabilir. Her iki programda da sporda yönetim, spor iletişimi, spor pazarlaması, spor ekonomisi, spor etkinlikleri, spor ve rekreasyon gibi ana başlıklar altında toplanan dersler yer alacaktır.