Sağlıkta Kalite Yönetimi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Sağlıkta Kalite Yönetimi
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Beyazıt Gülhan

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Tıp bilimi sürekli gelişmektedir. Sağlık alanında ileri teknoloji kullanımı giderek artmaktadır. Ülke nüfusunun artması ve sağlık politikalarındaki değişim ile birlikte her geçen gün özel ve kamu sağlık kuruluşu sayısı artmaktadır. Buna ilave olarak hastaların ve yakınlarının sağlık kuruluşlarından beklentileri artmaktadır. Bu şartlar altında hasta odaklı, hasta ve çalışan güvenliğini temel alan kaliteli sağlık hizmeti verilmesi gündeme gelmektedir.

Bu programda; sağlık hizmetlerinin sorunlarını görebilen ve saptayabilen, öncelikleri belirliyerek uygun planlamaları yapabilen, sürekli kendini yenileyen, uluslararası standartları uygulayabilen, kalite yönetim sistemi kapsamındaki modellerin sağlık kurumlarında kurulmasını, yürütülmesi ve denetimini yapabilen, sağlıkta akreditasyonun öneminin bilincinde olan donanımlı sağlık profesyonelleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 30 kredilik ders yükü (11 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (11 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • SKY552 Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi
 • SKY590 Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu
 • SKY591 Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
 • SKY581 Sağlıkta Uygulanabilir Kalite Yönetim Sistemi Modelleri
 • SKY585 Biyomedikal Kalibrasyon
 • SKY582 Sistem Dökümantasyonu
 • SAY507 Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim
 • SKY583 Kalite Geliştirme ve Teknikleri
 • SAY512 Biyoistatistik ve Karar Verme
 • SAY532 Sağlık Politikaları
 • SAY551 Epidemiyoloji
 • SAY571 Sağlık Kuruluşlarında Risk Yönetimi
 • SKY584 Denetim
 • SKY586 Sağlıkta Akreditasyon ve Hasta Güvenliği
 • SKY588 İleri Kalite Geliştirme Teknikleri
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor