Sağlıkta Kalite Yönetimi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Sağlıkta Kalite Yönetimi
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Beyazıt Gülhan

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Tıp bilimi sürekli gelişmektedir. Sağlık alanında ileri teknoloji kullanımı giderek artmaktadır. Ülke nüfusunun artması ve sağlık politikalarındaki değişim ile birlikte her geçen gün özel ve kamu sağlık kuruluşu sayısı artmaktadır. Buna ilave olarak hastaların ve yakınlarının sağlık kuruluşlarından beklentileri artmaktadır. Bu şartlar altında hasta odaklı, hasta ve çalışan güvenliğini temel alan kaliteli sağlık hizmeti verilmesi gündeme gelmektedir.

Bu programda; sağlık hizmetlerinin sorunlarını görebilen ve saptayabilen, öncelikleri belirliyerek uygun planlamaları yapabilen, sürekli kendini yenileyen, uluslararası standartları uygulayabilen, kalite yönetim sistemi kapsamındaki modellerin sağlık kurumlarında kurulmasını, yürütülmesi ve denetimini yapabilen, sağlıkta akreditasyonun öneminin bilincinde olan donanımlı sağlık profesyonelleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 30 kredilik ders yükü (11 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (11 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • SKY552 Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi
 • SKY590 Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu
 • SKY591 Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
 • SKY581 Sağlıkta Uygulanabilir Kalite Yönetim Sistemi Modelleri
 • SKY585 Biyomedikal Kalibrasyon
 • SKY582 Sistem Dökümantasyonu
 • SAY507 Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim
 • SKY583 Kalite Geliştirme ve Teknikleri
 • SAY512 Biyoistatistik ve Karar Verme
 • SAY532 Sağlık Politikaları
 • SAY551 Epidemiyoloji
 • SAY571 Sağlık Kuruluşlarında Risk Yönetimi
 • SKY584 Denetim
 • SKY586 Sağlıkta Akreditasyon ve Hasta Güvenliği
 • SKY588 İleri Kalite Geliştirme Teknikleri
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan (Eşit Ağırlık) almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu