Finans (İngilizce)

MENU

Finans Yüksek Lisans Programı interdisipliner bir yapı içerisinde kurgulanarak günümüz dünyasındaki ekonomik gelişmeleri anlayan, öngörebilen, analiz eden ve çözüm önerileri sunabilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca finans sektöründe özellikle bireysel emeklilik ve sigorta sektörlerinde analiz yapabilme kapasitesine sahip kalifiye personel ihtiyacının artması, önerilen programın sağlayacağı katkıyı belirten en somut göstergeler olarak kabul edilebilir.