Eğitim Yönetimi ve Denetimi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Muharrem Köklü

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Programın temel amacı; eğitim sektöründe görev yapan ya da yapacak olan öğretmen, yönetici, denetmen, eğitim uzmanı ve diğer çalışanların etkili eğitim yöneticiliği ve öğretim liderliği kapasitelerini geliştirmek; eğitim alanında ortaya çıkan sorunları bilimsel yaklaşımla ele alarak, araştırma yapma ve çözüm üretme becerileri kazandırmaktır. Bu temel amaca ulaşmak için öğrencilere liderlik ve yöneticilik kuram ve uygulamalarını birleştirecekleri çeşitli ders ve etkinliklerle zengin öğrenme ortamları sağlanmaktadır.

Programın İçeriği

Tezli program, toplam 24 kredilik ders yükü ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • Eğitim Yönetimine Giriş
 • Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi
 • Eğitim ve Okul Yönetimi
 • Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikler
 • Eğitim ve Öğretim Liderliği
 • Okullarda Denetim ve Değerlendirme
 • Seminer Dersi
 • Seçmeli Ders 1 (Tezli/Tezsiz Program)
 • Seçmeli Ders 2 (Tezli/ Tezsiz Program)
 • Seçmeli Ders 3 (Tezsiz Program)
 • Seçmeli Ders 4 (Tezsiz Program)

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından en az 55 puan almış olmak (Tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • YDS, ÜDS veya KPDS’den son 3 yıl içerisinde en az 55 puan ya da İstanbul Okan Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu / TOMER tarafından yapılan İngilizce sınavından en az 60 puan almış olmak (Tezli Program için)
 • Lisans Not ortalamasının en az 2.5 (4’lük sistemde) olması

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu