Eğitim Yönetimi ve Denetimi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Beyza Himmetoğlu Dal

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Programın temel amacı; eğitim sektöründe görev yapan ya da yapacak olan öğretmen, yönetici, denetmen, eğitim uzmanı ve diğer çalışanların etkili eğitim yöneticiliği ve öğretim liderliği kapasitelerini geliştirmek; eğitim alanında ortaya çıkan sorunları bilimsel yaklaşımla ele alarak, araştırma yapma ve çözüm üretme becerileri kazandırmaktır. Bu temel amaca ulaşmak için öğrencilere liderlik ve yöneticilik kuram ve uygulamalarını birleştirecekleri çeşitli ders ve etkinliklerle zengin öğrenme ortamları sağlanmaktadır.

Programın İçeriği

Tezli program, toplam 24 kredilik ders yükü ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • Eğitim Yönetimine Giriş
 • Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi
 • Eğitim ve Okul Yönetimi
 • Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikler
 • Eğitim ve Öğretim Liderliği
 • Okullarda Denetim ve Değerlendirme
 • Seminer Dersi
 • Seçmeli Ders 1 (Tezli/Tezsiz Program)
 • Seçmeli Ders 2 (Tezli/ Tezsiz Program)
 • Seçmeli Ders 3 (Tezsiz Program)
 • Seçmeli Ders 4 (Tezsiz Program)

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)
 • Lisans Not ortalamasının en az 2.5 (4’lük sistemde) olması

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor

Öğrencilerimiz Anlatıyor


Emre SANCAK - Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans
Yönetimsel süreçleri daha yakından anlamak ve kariyerimde daha iyi bir yere gelmek gibi hedeflere ulaşmamda etkili rol oynayacağını düşündüğümden yüksek lisans yapmak istedim. Ayrıca, programda ders veren öğretim üyelerinin kendi alanlarında lider olmakla birlikte araştırmaları ve ilgili alana katkıları ile tanınmaları da seçimimdeki en önemli sebeplerden biri oldu. Üniversitemizin akademik gelişime, araştırmaya ve yeniliğe olan bağlılığı, derslerin ve öğretim üyelerinin kalitesinden, öğrencilere sunulan kaynaklara ve desteğe kadar eğitimimin her alanında açıkça gözükmesi nedeniyle çevreme tavsiye ederim.


Kahraman BAĞDAT - Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı
Merkezi konumdaki lokasyonu nedeniyle Okan Üniversitesini ziyaret ettiğimde gayet kibar ve anlayışlı bir karşılama ardından şartların da olumlu olduğunu gördüğümde kayıt oldum. Süreç içerisinde kariyer gelişimize olumlu yönde gelişim sağlayacak dönemler geçirdik. Akademik anlamda ihtiyaç duyduğumuz birçok konuda destek olundu. İnsan merkezli çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diler emeği geçen herkese teşekkür ederim.