Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Tezli Program

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi,
 • ALES en az 55 (Sayısal) puan almış olmak,
 • Not Çizelgesi (transcript),
 • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret,
 • İkametgah Belgesi,
 • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi,
 • Sabıka Kaydı,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS:55 veya ÖSYM tarafından ilgili tarihte eşdeğer sayılan sınavlardan alınan 55’e karşılık gelen puanlar)
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
 • ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES'e girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.


Tezsiz Program

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi,
 • Not Çizelgesi (transkript),
 • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret,
 • İkametgah Belgesi,
 • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi,
 • Sabıka Kaydı,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS:55 veya ÖSYM tarafından ilgili tarihte eşdeğer sayılan sınavlardan alınan 55’e karşılık gelen puanlar)
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak.