Bilgisayar Mühendisliği

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Doç. Dr. Pınar Yıldırım

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, bir taraftan bu alanda lisans eğitimi mezunlarına ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandırmak, diğer taraftan Bilgisayar Mühendisliği dışında kalan bölümlerde lisans eğitimi almış olan üniversite mezunlarına Bilişim sektörünün aradığı donanımı sağlamaktır.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programında, İleri yazılım teknolojileri, İletişim ve Bilgisayar Güvenliği konularına ağırlık verilecek ve program, gelişen teknolojiler ve gereksinimler doğrultusunda güncelleştirilecektir

Amaçların gerçekleşme düzeyini belirlemeye yönelik anketlerle, iş yaşamına atılmış mezunlarımızın izlenmesiyle ve alınacak geribildirimlerle, programın başarım düzeyinin sürekli takibi ve gelişimi sağlanacaktır.

Programın İçeriği

Tezli Yüksek Lisans Programında en az 7 seçmeli ders (toplam 21 kredi) alınması ve başarı ile tamamlanması zorunludur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programında en az 10 seçmeli ders (toplam 30 kredi), seminer ve bitirme projesi zorunlu derslerinin tamamlanması zorunludur.

Programın Müfredatı

 • BIL503 İleri Yazılım Teknikleri
 • BIL504 Algoritma Analizi
 • BIL505 Görüntü İşleme
 • BIL506 Yapay Us
 • BIL507 Bilgisayar Ağlarında Güvenlik
 • BIL508 Kriptografi
 • BIL509 Paralel İşleme
 • BIL510 Yapay Sinir Ağları
 • BIL511 İleri Bilgisayarda Grafik
 • BIL512 Oyun Yazılımı Geliştirme
 • BIL513 Web Programlama
 • BIL514 Gerçek Zamanlı Sistemler
 • BIL515 E-Öğrenme Sistemler
 • BIL516 Bilgisayar Ağları ve Protokolleri
 • BIL517 Yazılım Mühendisliği
 • BIL518 Veri Madenciliği
 • BIL519 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular
 • Seminer Dersi
 • Bitirme Projesi / Tez

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu