Programın Amacı

MENU

Bu programın amacı, sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip satış ve pazarlama konusunda uzman yöneticiler yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır.

İngilizce program olması nedeniyle yurt dışından gelecek öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına katıldıklarında kendi ülkelerinde gerek sosyal gerekse iş hayatlarında hem üniversitemizin hem de şehir ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmalarını sağlayacaktır. Buna ek olarak yabancı öğrencilerin de Türkçe öğrenmesine ve Türk kültürünü tanımalarına aracı olmak, üniversite öğretim üyelerimizin yurt dışından proje alma potansiyelini, uluslararası dergilerde yapılacak yayın sayısını ve diğer ülkelerdeki akademik çevreyle iletişim olanaklarını arttırmayı sağlayacaktır.

Kendi vatandaşlarımız olan öğrencilerimiz ise mezuniyet sonrası aldıkları İngilizce ve dünya standartlarındaki eğitimleri sayesinde, pazarlama ve satış alanında ülkemizin rekabetçiliğine katkıda bulunacak çalışmalarda bulunabileceklerdir