Programın Amacı

MENU

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, bir taraftan bu alanda lisans eğitimi mezunlarına ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandırmak, diğer taraftan Bilgisayar Mühendisliği dışında kalan bölümlerde lisans eğitimi almış olan üniversite mezunlarına Bilişim sektörünün aradığı donanımı sağlamaktır. Tezli Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programında, İleri yazılım teknolojileri, İletişim ve Bilgisayar Güvenliği konularına ağırlık verilecek ve program, gelişen teknolojiler ve gereksinimler doğrultusunda güncelleştirilecektir

Amaçların gerçekleşme düzeyini belirlemeye yönelik anketlerle, iş yaşamına atılmış mezunlarımızın izlenmesiyle ve alınacak geribildirimlerle, programın başarım düzeyinin sürekli takibi ve gelişimi sağlanacaktır.