Bankacılık (Uzaktan Eğitim)

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Bankacılık Yüksek Lisans Programı

Program Türü: Tezsiz – Uzaktan Eğitim

Program Dili: Türkçe

Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Turgay Münyas

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Ülkemizde bankacılık, hızla büyüyen ve uluslararası piyasalar ile entegrasyonda öncü bir sektör konumundadır. Bu nedenle son yıllarda ülke genelinde bankaların; bireylere, şirketlere ve özellikle reel kesime, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik hizmetlerinin genişlemesi, mortgage sisteminin devreye girmesiyle kredi ve finansal ürün portföylerinin çeşitlendirilmesi yönündeki eğilimlerinin giderek arttığı görülmektedir. Bu gelişme bir yandan nitelikli işgücüne olan talebi artırırken diğer yandan halen sektörde çalışanların mesleki becerilerini sürekli olarak geliştirme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Bankacılık sektöründe halen çalışan meslek mensupları mesleki tecrübelerine katkı sağlamak ve sektördeki yeni gelişmelere daha hızlı uyum sağlamak amacıyla kişisel gelişimlerine büyük önem vermektedir. Diğer taraftan bankacılık sektöründe kariyer fırsatı arayan yeni adaylar rekabetin yoğun olduğu bu alanda mesleki altyapıyı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bankacılık Programımız, program sektörde çalışan ve iş deneyimini akademik kariyer ile geliştirmek isteyen adaylara ve yeni mezunlara önemli bir fırsatlar sunmaktadır.

Bankacılık Yüksek Lisans Programımızın amacı; bankacılık sektöründe çalışan ya da sektörde çalışmak isteyen adaylara bankacılık alanındaki temel mesleki bilgileri vermek, risk yönetimi, fon yönetimi ve portföy yönetimi alanlarında mesleki tecrübelerini geliştirmek ve müşteri ilişkileri yönetiminde beceri kazandırmaktır.

Programın İçeriği

Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

BANK 511 Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık Bilgileri

BANK 513 Finansal Piyasalar ve Kurumlar

BANK 515 Bankacılıkta Organizasyon Yönetimi ve Yönetişim Teknikleri

BANK 517 Risk Yönetimi

BANK 521 Bankalarda Aktif – Pasif Yönetimi

BANK 523 Mali Analiz Yöntemleri ve Kredilendirme Teknikleri

BANK 525 Bankacılık Hukuku

BANK 527 Banka Muhasebesi

BANK 531 Bankalarda Müşteri İlişkileri Yönetimi

BANK 533 Uluslararası Finansman Teknikleri

Bitirme Projesi

  Başvuru Belgeleri

  Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi

  Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı

  3 adet vesikalık fotoğraf

  Nüfus Cüzdanı

  T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

  Program Ücreti

  Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

  Ön Başvuru Formu