Programın Amacı

MENU

Finans sektörü, özellikle ekonomi ve ticaretin gelişmesine paralel olarak gelişen, ama nicelik olarak yarattığı değer bakımından daha büyük çarpanlarla ifade edilebilecek bir sektördür. Bu anlamda finans alanı interdisipliner bir yapı göstermekle birlikte bu alanın çok hızlı gelişmesi ve genişlemesi ile birlikte tek başına ele alınabilecek bir uzmanlık alanını oluşturmaktadır. Son yıllarda finansal piyasaların gelişmesi ve finansal araçların çeşitlenmesi bir yandan yeni finansal yönetim tekniklerini gündeme getirmiş, diğer yandan da bu alandaki risk ve belirsizlikleri çoğaltarak finansal risk yönetiminin önemini arttırmıştır. Uluslararası finansal piyasalardaki işlem hacminin parasal tutarı, mal ve hizmet piyasalarında gerçekleşen işlemlerin parasal tutarının kat kat üzerine çıkmıştır. Uluslararası finansal piyasaların gösterdiği bu özerk gelişim ve bütünleşme, özellikle İngilizceyi iyi kullanan bu piyasaları takip edebilecek yetişmiş iş gücü ihtiyacını da arttırmaktadır.

Günümüz dünyasındaki bu finansal gelişmeleri anlayabilmek için; finansal faaliyetlerin, ekonominin işleyişi ve ekonomi politikası üzerindeki etkilerinin bilimsel bir zeminde ele alınmasını gerekmektedir. Bu gereksinim de ancak finans teorisi ile nicel yöntem ve bunlara ilişkin reel sektör uygulamalarından oluşan dengeli bir program olan Finans Yüksek Lisans programı ile karşılanmaktadır. Finans Yüksek Lisans Programı interdisipliner bir yapı içerisinde kurgulanarak günümüz dünyasındaki ekonomik gelişmeleri anlayan, öngörebilen, analiz eden ve çözüm önerileri sunabilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca finans sektöründe özellikle bireysel emeklilik ve sigorta sektörlerinde analiz yapabilme kapasitesine sahip kalifiye personel ihtiyacının artması, önerilen programın sağlayacağı katkıyı belirten en somut göstergeler olarak kabul edilebilir.