Turizm İşletmeciliği

MENU

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programında hedeflenen, öğrencilerin turizm endüstrisini tüm yönleriyle anlamalarını, bu konudaki bilgi düzeylerini artırmalarını ve küresel turizm vizyonu kazanmalarını sağlamanın yanında; bilgi işlem ve teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin ışığında ve Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde, turizm kurumlarının ihtiyacı bulunan eğitimli, kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik, analitik düşünce becerisine sahip, çağdaş yöneticilerin Türk turizm sektörüne kazandırılmasıdır.