Turizm İşletmeciliği

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Turizm İşletmeciliği
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Doç. Dr. Edin Güçlü Sözer

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Türkiye'nin küreselleşme sürecinde çağı yakalamasında önemli bir basamak haline gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinin geniş tabana yayılması ve Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan turizmin geliştirilmesi ve ülkemize gelen turist miktarının artırılabilmesi için alt yapının geliştirilmesi ve özellikle benzer iklim şartlarına sahip Akdeniz kuşağı ülkeleriyle turizmde rekabet edebilmek için, konusunda uzman, kaliteli, modern bilimsel donanıma sahip sektör çalışanlarının yetiştirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir.

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programında hedeflenen, öğrencilerin turizm endüstrisini tüm yönleriyle anlamalarını, bu konudaki bilgi düzeylerini artırmalarını ve küresel turizm vizyonu kazanmalarını sağlamanın yanında; bilgi işlem ve teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin ışığında ve Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde, turizm kurumlarının ihtiyacı bulunan eğitimli, kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik, analitik düşünce becerisine sahip, çağdaş yöneticilerin Türk turizm sektörüne kazandırılmasıdır.

Programın İçeriği

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Tezli Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • TMBA531 Stratejik Yönetim
 • TUR521 Turizm İşletmeleri
 • TUR530 Turizmde Hizmet Kalitesini Geliştirme
 • TUR535 Turizmde Çağdaş Yönetim Teknikleri
 • TUR505 Turizm Ekonomisi
 • TMBA515 Yönetim ve Organizasyon
 • TMBA597 Turizm Pazarlama
 • TUR 530 Turizmde Hizmet Kalitesini Geliştirme
 • TMBA523 İnsan Kaynakları Yönetimi
 • TUR523 Turizmde İşletmelerinde Stratejik Pazarlama Yönetimi
 • TUR525 Turizmde İleri Satış Teknikleri
 • TUİ502 Turizm Seminerleri
 • Tez* / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu