Moda Tasarımı

MENU
Moda Tasarımı

İstanbul Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü, öğrencilerini akademik bilgi ve kişisel becerileri ile küresel anlamda moda sektörü dünyasının beklentilerini karşılayacak yeterlilikler ile donatmayı hedeflemiştir. Bölüm; öğrencilerimizin moda sektöründeki kariyer olanaklarını algılamalarına ve kişisel yetenek ve becerilerinin farkındalığı içerisinde kariyer planı yapmalarına ortam sağlamaktadır.

Akademik Yeterlilikler
Öğrencilerimiz, Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olarak güçlü bir estetik algıyı tasarıma yansıtabilir, çok boyutlu düşünebilir, sanatsal, toplumsal ve endüstriyel değişimlerin moda sektörüne etkileşimini yorumlayabilir.

Moda Sektörüne Yönelik Akademik Yeterlilikler
Öğrencilerimiz, moda ve tekstil terminolojilerini tanımlayabilen; moda tasarımını, hazır giyim, hızlı pazar, tasarım koleksiyonu, yüksek moda, lüks tüketim ürünleri olarak ayrıştırabilen; moda marka ekonomisini tanımlayabilen; moda trendlerinden güncel olarak bahseden ve ön görüde bulunabilen; moda marka iletişimi ve pazarlamasının yapısını kavrayabilen yetkinlikte yetiştirilmektedirler.

Endüstriyel Yeterlilikler
Öğrencilerimiz, Ne? Ne zaman? Nerede? Nasıl? Neden? Kim? sorularını cevaplayan 5N1K yöntemini kullanarak moda tasarımı ve koleksiyonu geliştirebilir. Kavramsal, yaratıcı ve endüstriyel tasarım sürecinin metotlarını uygulayabilir. Mezunlarımız, temel giysi ve tekstil teknolojilerini kavrayabilir ve tasarım uygulamalarıyla ilgili teknik taleplerini teknik ekiplere açık ve net ifade edebilir. Tasarım, proje, fikir ve uygulama çözümlerini dijital teknolojileri yalnız ya da beraber etkin olarak kullanarak yaratabilir.

Kişisel Gelişim Yeterlilikleri
Öğrencilerimiz, iş ve zaman yönetimi yapabilir. Aldığı sorumluluğu yerine getirebilir. Etiksel değerleri davranışlarına uygulayabilir. İngilizceyle ve tercihine göre ikinci yabancı dille mesleğiyle ilgili alanlarda araştırma yapabilir, iletişim kurabilir. Entelektüel olarak sanat ve moda hakkında görüş verebilir. Çevreye duyarlı olabilir. Yaşam boyu öğrenmeye açık olabilir.

Bölüm Atölyeleri ve Teknik Kadro
Giysi Atölyesi
Farklı incelik ve kalınlıklardaki çeşitli örme ve dokuma kumaşlarla uygulanacak olan giysi tasarımlarının dikimine elverişli donanımlı bir atölyedir. Kalıp, dikim ve prova olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz; tasarımlarıyla ilgili temel kalıp tekniklerini algılayabilir. Dikiş makinesi, overlok gibi geleneksel teknolojilerde temel kullanım yapabilir. Prova tekniklerini kavrayabilir.

Atölyemizin temel amacı, öğrencilerimizin teknisyen becerilerine ulaşması değil, teknik ekiplere tasarım uygulamasının en iyi şekilde yapılabilmesi için açık ve net bilgi aktarabilme becerilerinin geliştirilmesidir. Moda Tasarımı derslerinin tümünde aktif kullanılan Giysi Atölyemizde, Fakültemize kadrolu profesyonel modelist ve model makineci teknik kadrosu; öğrenci tasarımlarının tüm teknik problemleri çözümlenmiş şekilde dikimini ve geliştirilmesini sağlamaktadır.

Baskı Atölyesi
Metraj ve pano desenlerin baskı uygulamalarına elverişli donanımlı bir atölyedir. Öğrencilerimiz, baskı tekniklerini ve baskı sürecini kavrayabilir. Atölyemizin amacı, öğrencilerimizin baskı teknisyeni becerilerine ulaşması değil, teknik ekiplere baskı deseni tasarım uygulamasının en iyi şekilde yapılabilmesi için açık ve net bilgi aktarabilme becerilerinin geliştirilmesidir.

Moda ve baskı tasarımı derslerinin tümünde aktif kullanılan baskı atölyemizde, Fakültemizin kadrolu profesyonel baskı teknisyeni, öğrenci tasarımlarının tüm teknik problemleri çözümlenmiş şekilde basımı ve geliştirilmesini sağlamaktadır.

Baskı El Sanatları Atölyesi
Yaratıcılığın öğrencinin kişisel uygulamaları ile bütünleştiği, araştırma ve geliştirmeye dayalı bir Atölyedir. Öğrencilerimiz, geleneksel Türk Baskı El Sanatlarının temel uygulama metotlarını algılayabilir, öğretim elemanı eşliğinde taş baskı, yazmacılık, batik uygulamaları yapabilir.

Dokuma Atölyesi
Dokuma desenlerin temel uygulamaları için kurgulanmış bir atölyedir. Öğrencilerimiz, dokuma tezgahlarında çözgü bağlayabilir, öğretim elemanı eşliğinde tasarladıkları deseni el tezgahına aktarabilir ve dokuma uygulamaları yapabilir.