Moda Tasarımı

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Moda Tasarımı
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Sema Yalçın

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Moda Tasarımı Yüksek Lisans programı, sanat ve uzmanlık açısından konusunda uluslararası standartlarda yetkinleşme becerisini geliştirmeyi ve araştırmacılar kazandırmayı amaçlar.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • MOD 501Moda Tasarımı 1(Proje)
 • MOD 511Desen Tasarımı (Proje)
 • MOD 531Moda Akımları Kurgulama 1
 • MOD 502Moda Tasarımı 2 (Proje)
 • MOD 512Moda Marka (Seminer)
 • MOD 539Moda Akımları Kurgulama 2
 • MOD 532Marka Yönetimi
 • MOD 534Moda Satın Alma Sistemi
 • RES 131Araştırma Yöntemleri
 • MOD 538İnovatif Tekstiller
 • MOD 540Moda Pazarlama
 • Seçmeli Bölüm Dersi 1
 • Seçmeli Bölüm Dersi 2
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu