Programın Yapısı

MENU

Okan Üniversitesi Çeviribilim Yüksek Lisans Programı, Türkiye'de ve yurt dışında Çeviribilim alanında çağdaş paradigmalarla çeviri araştırmaları yapmayı hedefleyen öğrencilere lisansüstü eğitim sunmaktadır.

Program sadece mütercim-tercümanlık mezunlarına değil doğa bilimleri, sosyal bilimler ya da mühendislik programları gibi çeşitli disiplinlerden, çeviri ve araştırmaya büyük ilgi duyan mezunlara da açıktır.

Programın süresi iki yıldır. Öğrenciler birinci yılda çeviri teorisi, çeviri tarihi, çeviri eleştirisi ve uzmanlık alanlarındaki uygulamaları içeren 21 yerel kredilik (120 AKTS) yedi derse kayıt olurlar. İkinci yılda ise, Çeviribilimin işlevsel ve betimsel perspektifinden konularına yaklaşmalarını sağlayacak nitelikli bir tez araştırması yaparlar.

Program, uygulama derslerinde sadece Türkçe-İngilizce dil çifti ile çalışmaktadır. Bu nedenle Türk öğrencilerin İngilizce, uluslararası öğrencilerin ise en az B2 düzeyinde hem Türkçe hem de İngilizce bilgisine sahip olmaları beklenir. Öğrencilerin dil yeterliklerini Okan Üniversitesi tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlarla belgelemeleri gerekir.

Yukarıdaki gereksinimlere ek olarak, bölümde Rus, Çin ve Arap geleneklerinde çeviri araştırmaları yapan öğretim üyeleri bulunduğundan, öğrenciler Türkçe ve bu diller/kültürler arasındaki çeviri faaliyetlerini de araştırma fırsatı bulabilmektedir.