Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Koşulları

 • Diş Hekimliği Lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olması,
 • Daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması,
 • Lisans eğitimi not ortalamasının en az 2.00 olması,
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünden en az 55 puan almış olması,
 • ÖSYM tarafından uygulanan İngilizce yabancı dil sınavlarından (YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL) birinden 100 puan üzerinden en az 60 puan alması,
 • Mülakat sınavında başarılı olması gerekmektedir.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe sınavından B2 derecesi almış olmalıdır.
 • Diş hekimliği ve tıp alanındaki doktora programlarında yabancı dil koşulunda TIPDİL puanın olması. En az 55) geçerli olup süresi 5 yıldır.

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-Sayısal en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı.
 • TIPDİL Belgesi (Diş hekimliği alanındaki doktora programlarında yabancı dil koşulunda TIPDİL puanı (en az 55) geçerli olup süresi 5 yıldır.)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (aslı veya e-Devlet)
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)