Müzik

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Müzik
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Çetin Körükçüoğlu

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Hızla değişen ve gelişen dünyada çağdaş üniversal anlayışa göre, bilimin yanında kültür ve sanat alanında eğitim yapan programların giderek daha çok yer aldığı ve disiplinlerarası ilişkilerin öne çıktığı görülmektedir.

Programın amacı, bireyin müziğin her alanında bakış açısını, kökten kopmadan geleceğe doğru değiştirecek, geliştirecek, bilinçli, kültürlü ve temsil ettiği müziğin ulusal kimliğini dünya ile bütünleştirebilecek araştırmacı icracılar ve teorisyenler yetiştirmektir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 33 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • MZK500Araştırma Metodolojisi
 • MZK504Seste İleri İcra II (TSM)
 • MZK508Seste İleri İcra II (BM)
 • MZK509Müzik Eğitiminde Program
 • MZK511Eser Analizi I
 • MZK512Eser Analizi II
 • MZK513Prozodi
 • MZK514Etnomüzikolojiye Giriş
 • MZK517Koro Eğitimi ve Koro Yönetim Teknikleri
 • MZK518Enstrumantasyon-Orkestrasyon
 • MZK519Oda Müziği I
 • MZK520Oda Müziği II
 • MZK521Müzikolojik Metin Analizleri
 • MZK549Sazda İleri İcra Piyano I
 • MZK550Sazda İleri İcra Piyano II
 • MZK551Müzik Bilimlerine Giriş
 • MZK552Piyano Edebiyatı
 • MZK553Etnomüzikoloji ve Folklor Bibliyografyası
 • MZK554Kültürel Diplomasi
 • MZK557Makam Analizi I
 • MZK522Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Programa öncelikli olarak konservatuar veya dört yıllık müzik eğitimi veren bölümlerden mezun olanlar başvurabilir. Alan dışı başvurularda, adaylara gereğine göre Bilimsel Hazırlık programı uygulanır.
 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu