Programın Yapısı

MENU

Tezli / Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) içerir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için derslere ek olarak tezli yüksek lisans programında, bilimsel kriterlere uygun bir tezi, tezsiz yüksek lisans programında ise bilimsel bir araştırma içeren bitirme projesini tamamlamaları gerekmektedir.

Sağlık kuruluşlarında hiç deneyimi olmayan yüksek lisans öğrencileri için
20 iş günü staj zorunluluğu vardır.