Pazarlama İletişimi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli-Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Doç. Dr. Nezahat Hanzade Uralman

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

İletişimin yaşamın her alanında artan stratejik önemi nedeniyle hem sektörel hem de akademik açıdan iletişim eğitimi almış profesyonellere ihtiyaç vardır. Bu programın birincil amacı, bu özellikleri bünyesinde taşıyan yetkin bireyleri yetiştirmek ve teşvik etmektir. Öğrencilerin, kendi bireysel amaçları doğrultusunda hareket ederek seçmiş oldukları uzmanlık alanında daha derinlemesine bir araştırma ve beceri geliştirme olanağına sahip olabilmesi için sektörel uzmanların danışmanlığıyla iç içe olan seçmeli dersler sunulmaktadır. Yüksek Lisans Programının, güncel teori ve uygulamaları temel alan ders programı; etkili iletişim kurabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel bireyler yetiştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda hedeflenen, kendisini sürekli geliştirebilen, toplumun ve pazarın sorunlarına yapıcı çözümler üretebilen iletişim bilimciler yetiştirmek ve sosyal bilim araştırma altyapısını oluşturup, ülkemizdeki reklam teorilerinin, araştırmasının ve eğitiminin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Programın İçeriği

Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçmeli dersler, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Programın Müfredatı

 • Pazarlamanın İlkeleri
 • Marka Yönetimi
 • Entegre Pazarlama İletişimi
 • Araştırma Yöntemleri
 • First Idea
 • Kelime Ustalığı
 • Fikir Sunumu
 • Oyun Konseptleri
 • Dijital İmgeleme
 • Editoryel Yazım
 • Hikaye Yazımı
 • Sosyal Medya
 • Stratejik Düşünme
 • İletişim Sosyolojisi
 • Etkileşimli Kavramsallaştırma
 • E-Ticaret
 • Reklam ve Halkla İlişkiler
 • Seminer Dersi
 • Bitirme Projesi / Tez

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

(Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu