Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Bir adayın Pazarlama İletişimi yüksek lisans programına kabulü için gerekli belgelerle (ALES, transkript, dört yıllık lisans diploması, özgeçmiş, başvuru formu) başvuran adayların öncelikle niceliksel yeterliklere sahip olup olmadığı (minimum ALES notu, minimum 2.50 mezuniyet not ortalaması, lisans diploması) incelenir.

Pazarlama İletişimi yüksek lisans programı Başvuru Koşulları detayları aşağıda sunulmuştur.

  • Adayların ALES sınavından minimum puanlarının 55 olması gerekmektedir.
  • Adayların Lisans ağırlıklı not ortalamalarının (GPA) en az 2,5 (4’lük Kredili sistem üzerinden) olması gerekmektedir.

Bu kriterleri yerine getiren adaylar sonra, mülakat sınavına alınarak niteliksel yeterliklere sahip olup olmadığı sorgulanır. Son olarak, niceliksel ve niteliksel notları ağırlıklandırılarak, ağırlıklı notuna göre programa kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.