Program Başkanının Mesajı

MENU

Üniversitemizde Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü, Kadıköy ve Tuzla yerleşkelerinde hafta içi akşam ve hafta sonu açık sınıflarında, güçlü bir bilgisayar ağı altyapısı, en güncel teknolojiye sahip yeni bilgisayar laboratuvarları ve tam donanımlı dersliklerde, eğitim vermektedir.

Eğitim programımız, mezunlarımızın iş yaşamında karşılaşacağı gerçekler, beklentiler ve gereksinimler dikkate alınarak hazırlanmıştır ve bu alanda söz sahibi olan, deneyimli öğretim üyelerince yürütülmektedir.

Öğrencilerimizin, güçlü kuramsal bilgileri yanında, kazandıkları uygulama deneyimi ile bilişim dünyasında tercih edilen Yapay Zeka Mühendisleri olarak yerlerini alacaklarına inanıyoruz.