MENU

1. Tezli Program, 4 yarıyıl sürelidir. Mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlaması gereken toplam kredi sayısı 21, AKTS 120’dir. Süreç, bir Yüksek Lisans Tezi'nde başarı gösterilmesi ile tamamlanır.

2. Tezsiz Program, 3 yarıyıl sürelidir. Tezsiz Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlaması gereken kredi sayısı 30, AKTS 90’dır. Süreç Dönem Projesi’nden başarıyla geçmesi ile tamamlanır.