Kentsel Dönüşüm

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Kentsel Dönüşüm

Program Türü: Tezli – Tezsiz

Program Dili: Türkçe

Program Başkanı: Doç. Dr. Birol Alas

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

https://forms.okan.edu.tr/lisansustu-formu/kentsel-donusum

Programın Amacı

Bu günlerde adı kentsel dönüşüm, kentsel yenileme olarak adlandırılan çoğu uygulamalar; hazineye ait boş ve az yapılaşmış işgalli alanlara el atmanın, yüksek yoğunluklu yerleşim yerleri oluşturmanın bir aracına dönüşmüştür. Kentler, mevcut imar planı değişiklikleri ile yapılaşmakta, plan kararları ile yaratılan aşırı ve ölçüsüz kentsel değer belli ellerde yığılmaktadır (rant). Bu yığılma da kentlerin ekonomik ve sosyal uyumunu, ulaşılabilirliğini, kontrol edilebilirliğini zorlaştırmaktadır. Kentsel yerleşimlerin; sosyal ve toplumsal daha fazla oranda ayrışmasına, endişe dozu yüksek tartışılmaların yapılmasına neden olmaktadır. Yukarıda değinilen sorunlara sistematik bir yaklaşımla ve bütüncül çözüm aramak üzere, bir yüksek lisans programı kapsamında uzman teknik elemanların yetiştirilmesi ve bu nitelikteki uzmanlarla yerel yönetimlerin karşılaştığı ve karşılaşması muhtemel olan bu sorunların çözümüne de katkı sağlanması gerekmektedir.

Programın İçeriği

Tezli Program toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz program, toplam 33 kredilik ders yükü (11 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

KD524 Arazi Yönetimi

KD522 Kadastro ve Tapu Bilgisi

KD532 Konuma Dayalı Veri Yönetimi ve Haritalama

KD504 Gayrimenkul Mevzuatı

KD505 Gayrimenkul Finansmanı

KD523 Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme

KD506 Kentsel Dönüşüm

KD531 Arazi Bilgi Sistemleri

Seçmeli Ders 1

Seçmeli Ders 2

Seçmeli Ders 3

Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi

ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)

Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı

3 adet vesikalık fotoğraf

Nüfus Cüzdanı

T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

https://forms.okan.edu.tr/lisansustu-formu/kentsel-donusum