Yayınlar

MENU
 • Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Zeynep Sevindik ve Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, 20-23 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen World Cadastre Summit etkinliğine “Land Management Approach and Application of Land Policy in Turkey” adlı bildiriyle katılmışlardır.
 • Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Zeynep Sevindik ve Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, 11-12 Eylül 2014 tarihinde Antalya’da düzenlenen 2. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu etkinliğine “Türkiye’de Arazi Yönetiminin Gerekliliği” adlı bildiriyle katılmışlardır.
 • Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı öğrencimiz Zeynep Sevindik ve Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, 17-18 Mayıs 2014 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 4. Arazi Yönetimi Platformu (AYÖP) çalıştayına “Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi” adlı bildiriyle katılmışlardır.

Bölümümüzde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

 1. MURAT KURUM (2017), İstanbul’da Arazi Yönetimi Gerekliliği ve 1/25000 Ölçekli Arazi Kullanım Planları (TheNeed of Land Management in Turkey and Land UsePlans at 1/25000 Scale).
 2. HAKAN GEDİKLİ (2017), Bir Kentsel Dönüşüm Stratejisi Önermesi: İstanbul Örneği (A Model for Urban RegenerationStrategy: Istanbul Case).
 3. ERTAN YETİM (2017), Kentsel Dönüşümde İnşaat Sektörünün Rolü (The Role of Construction Sector in Urban Regeneration).
 4. ERTAN KELEŞ (2017), Yeni Kentsel Dönüşüm Stratejisine Esas Uygulama Örneği: Üsküdar Ferah Mahallesi (An Examplebased on New Urban RegenerationStrategy: Üsküdar Ferah Neighboorhood).
 5. HAKAN AKBULUT (2017), Makro Veriler ve Türkiye Ekonomisi Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm (Urban Regeneration in Framework of Macro Data and TurkishEconomy).
 6. ZEYNEP SEVİNDİK (2016), Türkiye’de Arazi Yönetimi Sorununun İrdelenmesi (An Evaluation on Land Management Problems in Turkey).
 7. ŞENAY ŞİMŞEK (2016), Kentsel Alanlarda Planlama Faaliyetlerinin Taşınmaz Mal Değerlerine Etkisi: İstanbul Cendere Bölgesi Örneği (TheImpact of Planning Activities in Urban Areas on the Real EstatePropertyValuation: Case of Cendere Region – Istanbul).
 8. MEHMET ÇEVİK (2015), Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Stratejisi Önermesi (A Proposal on Urban RegenerationStrategy in Turkey).