Satış ve Pazarlama

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Satış ve Pazarlama
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yonca Tunç

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Günümüz koşullarında rekabet ortamında ayakta kalabilmek için satış ve pazarlama konusunda yetenekli ve bilgili yöneticilere ihtiyaç bulunmaktadır. Üstelik yeni işe alımlar açısından bakıldığında birçok yönetici satış ve pazarlama kavramını önemsemekte ve bu konuda uzman kişilerle çalışmak istemektedir. Programımıza katılan adaylar kendi işleri esnasında karşı karşıya kaldıkları satış ve pazarlama ortamının dinamikleri arasında konuyla bilimsel gelişmeleri takip ederek, uygulamada yaşadıkları konuların teorik boyutlarını öğrenmekte ve bu deneyimleriyle konuyla ilgili problemleri çözebilmektedir. Bu programın amacı, sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip satış ve pazarlama konusunda uzman yöneticiler yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • PMBA 519 SATIŞ VE SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ
 • PMBA 513 PAZARLAMA STRATEJİ VE YÖNETİMİ
 • PMBA 521 İŞ DÜNYASINDA KARAR ALMA VE YÖNETİŞİM
 • PMBA 575 DİJİTAL PAZARLAMA
 • PMBA 527 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ(CRM)ve MARKALAŞMA
 • PMBA 541 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
 • PMBA 571 İkna Teknikleri
 • PMBA 573 Müşteri Deneyimi
 • PMBA 543 Hizmet Pazarlaması ve Yönetimi
 • PMBA 578 Pazarlamada Güncel Konular
 • PMBA 557 Ürün Geliştirme ve Dizayn
 • PMBA 563 Eğlence Kültürü ve Pazarlama
 • PMBA 581 Marka Yönetimi
 • PMBA 569 Perakendecilik Yönetimi
 • PMBA 567 İlişkisel Pazarlama
 • SBE-500 Seminer
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor