Program Amacı

MENU

Günümüz koşullarında işletme, mühendislik, hukuk gibi birbirinden farklı disiplinlerden gelen yöneticilerin iş yaşamlarına ara vermeden bilimsel gelişmeleri takip ederek, öğrenmiş oldukları teorik bilgileri pratikte de karşılaştıkları problemleri çözmede kullanabilmesi beklenmektedir. Bu programın amacı, sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip yöneticiler yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır.

Türkçe İşletme Tezli Yüksek Lisans Programının güncel teori ve uygulamaları temel alan ders programı. etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel yöneticiler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Programa devam eden katılımcılar ilk iki yarıyılda temel işletme alanı dersleri alacaktır. Programın üçüncü yarıyılında katılımcılar uzmanlaşmak istedikleri alanı seçecek ve o alanda açılacak dersleri alacaklardır. Programda muhasebe ve denetim, bankacılık, finans, pazarlama, yönetim, işletme hukuku, turizm ve uluslararası lojistik ve ticaret olmak üzere sekiz uzmanlaşma alanı sunulmaktadır.

Günümüz koşullarında vasıflı bir yönetici olabilmek için yabancı dil yeterliliği şarttır. Bu nedenle katılımcıların programın üçüncü yarıyılda İngilizce, Rusça, Çince ve Almanca dillerinden birini seçerek dil becerisini geliştirebilecekleri yabancı dil dersi seçmeli olarak konulmuştur.