Program Başkanının Mesajı

MENU

Programımız; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki çocukların tüm gelişim alanlarını değerlendirebilen, gelişimsel tarama ve tanımlama yapabilen, gelişimsel destek/eğitim/müdahale programları hazırlayabilen, uygulayabilen, değerlendirebilen, çocuğun ailesine “Çocuk ve Aile Merkezli” uygulamalarla gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık verebilen, bu alanda görev yapan profesyonellerle işbirliği içerisinde çalışarak topluma nitelikli hizmet sunabilen yüksek donanımlı “Çocuk Gelişimi Uzmanı” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde “Tezli” ve “Tezsiz” olmak üzere iki yüksek lisans programımız mevcuttur. Programlarımızdan “Yüksek Lisans” derecesi alarak mezun olanlar sağlık, eğitim, adalet ve sosyal alanlarda başarı ile görev yapabilmektedirler. “Tezli Yüksek Lisans” programından mezun olanlar doktora eğitimine devam ederek üniversitelerin “Çocuk Gelişimi”, “Okul Öncesi Öğretmenliği”, “Özel Eğitim” ve ilgili diğer lisans programlarında akademik personel olarak mesleki yaşamlarını devam ettirebilmektedirler.

Üniversitelerin lisans “Çocuk Gelişimi” programlarından mezun olanlar ve “Bilimsel Hazırlık” programını tamamlamaları koşulu ile “Okul Öncesi Öğretmenliği”, “Psikoloji”, “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik”, “Özel Eğitim Öğretmenliği” “Sosyal Hizmetler” ve “Enstitü Yönetim Kurulu” kararı ile uygun görülen diğer lisans programlarından mezun olanlar tezli/tezsiz yüksek lisans programlarımıza kabul edilir. Bilimsel hazırlık programımız kapsamında aday öğrencilerimiz “Çocuk Gelişimi” alanına yönelik farkındalık ve bilgi kazanmak amacıyla alan uzmanları tarafından verilen derslerde kendilerini zenginleştirebilecekleri gibi “Çocuk Gelişiminde Alan Uygulaması” derslerinde hastanelerde ve eğitim kurumlarında uygulama ve gözlem yaparak deneyim kazanabileceklerdir.

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans müfredatlarında yer alan zorunlu ve seçmeli dersler, alanlarında uzman olan öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Zorunlu derslerimiz alana ve bilimsel araştırmalara yönelik temel dersleri içermekte olup, seçmeli derslerimiz öğrencilerimize ilgileri ve uzmanlaşmak istedikleri alanlar kapsamında zengin bir seçim olanağı sunmaktadır.

Programımızın, eğitim - öğretim kadromuzun, uygulama alanlarımızın ve enstitümüzdeki teknik donanımın öğrencilerimizin mesleki gelişimleri için çok zengin olduğunu ve gereksinimler doğrultusunda geliştirilmeye devam edildiğini ifade etmek istiyorum. Ulusal ve uluslararası düzeyde “Çocuk Gelişimi Uzmanı” yetiştirebilmek ve değerli öğrencilerimizin kendilerini İstanbul Okan Üniversitesi ailesinin birer ferdi olarak hissedebilmeleri için gereken çabanın gösterileceğine inanabilirsiniz. Sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyarız.

Sevgi ve Saygılarımla..
Prof. Dr. Servet BAL