Beslenme ve Diyetetik

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Beslenme ve Diyetetik
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Doç. Dr. Hande Öngün Yılmaz

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programının amacı; beslenme alanında toplumsal sorunları analiz edebilecek ve çözüm için gerekli beslenme plan ve politikaları oluşturabilecek bilgi, beceri ve duyarlılık sahibi; bireylere onların besin seçimindeki fizyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyolojik etmenleri belirleyerek özel danışmanlık ve beslenme eğitimi verebilecek yeterlilikte; hastane ve diğer sağlık kuruluşları ile tüm toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda besin hazırlama ve pişirme ünitelerinin denetimi, yönetimi ve organizasyonunu yapabilecek donanıma sahip, besinlerin insan sağlığına etkilerini ve tüketim düzeylerini araştırma ve geliştirmede deneyim kazanmış, değişen yaşam koşullarına uygun, sağlığı geliştirici, hastalıktan koruyucu ve tedavide etkin olan diyet faktörlerinin işlevlerine yönelik gerekli alt yapıyı oluşturabilen, akademik alanda gelişmeleri izleyebilen; yirmi birinci yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak üst düzey bilgi ve beceri ile donatılmış bilim uzmanları yetiştirmektir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • BDY508 Anne-Çocuk Beslenmesi
 • SAY512 Biyoistatistik ve Karar Verme
 • BDY502 Beden Ağırlığı Yönetiminde Beslenme
 • SAY551 Epidemiyoloji
 • BDY509 Seminer
 • BDY551 Özel Durumlarda Beslenme
 • BDY557 Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon
 • BDY559 Enteral –Parenteral Beslenme
 • BDY560 Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen ve Sanitasyon
 • BDY562 Nütrigenetik
 • BDY566 İşlevsel Besinler
 • BDY568 Sporcu Beslenmesi
 • BDY570 Hastalıklarda Besin Destekleri
 • BDY571 Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu