Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Koşulları

 • Dört yıllık bir lisans diplomasına sahip olmak. (Yüksek Lisans programına İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan öğrenciler doğrudan, diğer mühendislik dalları ile Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama gibi dallardan mezun olan öğrenciler de çalışacaklara alana bağlı olarak belirlenecek Bilimsel Hazırlık Programı’nı tamamlayarak katılabilirler.)
 • ALES sınavından en az 55 puan (Sayısal) almak (Tezli YL programı için)

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-Sayısal en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı.
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • E-devletten İkametgâh ve Sabıka Kaydı
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
  (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)